+359 70035988 / 070035988 Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 315 Защита на личните данни

Финал на проект № BG16RFOP002-2.024-1459

Финал на проекt № BG16RFOP002-2.024-1459

„Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма „ГАЛЕМБРО ООД ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002- 2.024„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

За-визуализацията-на-проект-ГАЛЕМБРО-ООД-Финал

Image 1 of 1