+359 70035988 / 070035988 Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 315 Защита на личните данни

Галембро ще предлага предпазни маски

Приятели, от понеделник 06.04.2020 Галембро ще предлага предпазни маски за многократна употреба, произведени от плат сертифициран съгласно Ökotex стандарт, със състав 100% рециклируем памук. Всички маски ще са стерилизирани посредством парогенератор с помощта на вакуумна маса с нагреваем плот. Произведени са от нашите партньори Галтекс 2006 ООД https://www.facebook.com/Galtex-2006-GmbH-438072592937675/ , чиято производствена база се намира в гр. Радомир. Поръчките ще се приемат както през нашата интернет страница www.galembro.com, така и чрез настоящата ни Facebook страница. Цена за пакет от 10 бр. по избор от четирите, предлагани от нас артикули – 59 лв. без включени куриерски разходи и с включен ДДС. При поръчки на втори допълнителен пакет, цената за втория е 29 лв. без включени куриерски разходи и с включен ДДС. С всеки втори допълнителен комплект ще получите като комплимент от наша страна, фиолка, със съдържание 100% органично, био сертифицирано лавандулово масло, известно с доказаните си антимикробиални и противовирусни свойства, произвдено съгласно GMP стандарт от нашите приятели – фирма Гален-Н ЕООД https://www.facebook.com/galenbulgaria/ (най-големият български производител на етерични масла). Очакваме ви 

Friends, from Monday 06.04.2020 Galembro will offer reusable protective masks made from fabric certified according to Ökotex standard, with a composition of 100 % recyclable cotton. All masks will be sterilized through a steam generator using a vacuum mass with a heated countertop. They are manufactured by our partners Galtex 2006 Ltd. https://www.facebook.com/Galtex-2006-GmbH-438072592937675/, whose production base is located in the city. Radomir. Orders will be accepted both through our website www.galembro.com and through our current Facebook page. Price per package of 10 pcs. optional of the four items we offer-59 lv. no courier costs included and VAT included. On orders of a second additional package, the price for the second is 29 lv. no courier costs included and VAT included. With every second additional set you will receive as a compliment on our part, fiolka, with a content of 100 % organic, organic, organic certified lavender oil, known for its proven antimicrobial and antiviral properties, derived according to GMP standard by our friends – Galen-N Ltd. https://www.facebook.com/galenbulgaria/ (the largest Bulgarian essential oils manufacturer). We are expecting you 😉